Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Parafia w mediach społecznościowych

Nr konta parafii

Bank PKO S.A. I O w Dębicy

46 1240 1923 1111 0000 2029 5426

Kontakt

Lubzina 55

39-102 Lubzina

 

tel. 572 195 090

 

lubzina@diecezja.tarnow.pl

"Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Mesjasz, Pan" (Łk 2, 10-11).

 

"Chwała Bogu na wysokościach!" (Łk 2, 14).

 

Podejmujemy ten głos aniołów i z jeszcze większym entuzjazmem rozgłaszamy wspaniałe orędzie, które zdumiewa ciągle na nowo. Bóg stał się jednym z nas! Przyszedł w prostocie niespotykanej i cichości głębokiej. Dla nas na ziemi "rozbił swój namiot" i pozostał z człowiekiem na zawsze.

 

Radując się Narodzenia Pańskiego przekazujemy całej Wspólnocie Parafialnej serdeczne i szczere życzenia. Życzymy odkrycia na nowo w przychodzącym Bogu źródła miłości, prostoty, pokory i pokoju. Niech wszystkich dotknie owa dobroć, którą Bóg poprzez narodzenie swojego Syna w stajni, zechciał przynieść na świat.

 

Na nadchodzące dni Nowego 2022 Roku pragniemy życzyć obfitości Bożych łask płynących z głębokiego przeżycia tajemnicy Narodzenia Pańskiego.

 

Duszpasterze

Boże Narodzenie 2021

24 grudnia 2021

Parafia

Lubzina

lubzina@diecezja.tarnow.pl

Lubzina 55, 39-102 Lubzina