Lubzina 55, 39-102 Lubzina

lubzina@diecezja.tarnow.pl

Parafia

Lubzina

Historia parafii

1185 r.

Najstarsza wzmianka o wsi Lubzina.

1277 r.

Powstaje parafia Lubzina fundacji opactwa cystersów w Koprzywnicy - kościół drewniany.

1326 r.

Najstarsza zachowana wzmianka o istnieniu parafii Lubzina w obrębie diecezji krakowskiej. W tym roku do parafii Lubzina należą: Lubzina, Sepnica, Brzezówka, Czekaj, Kochanówka, Okonin, Ostrów, Paszczyna, Skrzyszów, Zawada.

1513 r.

Istnieje w Lubzinie szkoła parafialna.

1629 - 1723 r.

Istnieje w Lubzinie szpital parafialny.

1720 r.

Początek ksiąg parafialnych.

1786 r.

Powstaje diecezja tarnowska.

1791 r.

Pierwszy biskup tarnowski Florian Janowski wydziela Zawadę - tworzy samodzielną parafię.

1821 r.

W stolicy diecezji - w Tarnowie - powstaje wyższe seminarium duchowne.

1830 r.

Od tego roku istnieje kronika parafialna.

1884 r.

Wybudowana murowaną plebanię.

1904-1906 r.

Zbudowano obecny kościół - z cegły, w stylu neogotyckim. Z fundacji Józefy Paliszewskiej i z ofiar wiernych, starania ówczesnego proboszcza ks. Macieja Miętusa. Kościół projektował architekt Teodor Talowski. Budowę prowadził J. Krajewski. Kościół zbudowano w miejscu starego drewnianego. Kryty był dachówką.

31.08.1907 r.

Konsekracja Kościoła przez arcybiskupa Leona Wałęgę.

1907 r.

Sprawiono do kościoła pneumatyczne organy na 23 głosy. Organy wykonała firma Haas'ego z Lwowa.

1914 r.

Zmieniono pokrycie kościoła na eternit.

1922 r.

Ogrodzono kościół - ogrodzenie z cegły.

1924 r.

Wioska Czekaj odłączyła się do parafii Ropczyce.

1925 r.

Zostaje utworzona niezależna parafia Ostrów. Wioska Kochanówka zostaje przyłączona do parafii Ocieka.

1956 r.

Malowanie kościoła. Polichromie zaprojektował prof. A. Gross z Ropczyc.

1962 r.

Konsekracja nowych dzwonów - przelewanych ze starych pękniętych (Maria, Stanisław, Wojciech).

1964 r.

Remont wieży kościelnej - pokrycie kościoła dachówką.

1978 r.

Wioska Okonin odłączono do parafii Chechły.

1979 - 81 r.

Wybudowano nową plebanię.

1984 r.

Ks. abp. Jerzy Ablewicz ustanowił samodzielną parafię Skrzyszów.

1986 r.

W Paszczynie wybudowano kaplicę początek duszpasterstwa w Paszczynie.

1987 r.

Kościół zostaje pokryty blachą miedzianą.

1992 r.

Ks. biskup Józef Życiński ustanowił samodzielną parafię w Paszczynie. W Brzezówce ks. biskup Józef Gucwa poświęcił kaplicę.

1998 r.

Nowe instalacje w kościele: elektryczna i nagłośnieniowa.

1999 r.

Malowanie kościoła - prace wykonała firma inż. Wiesława Odronica z Żegocina.

Kontakt

Lubzina 55

39-102 Lubzina

 

tel. 572 195 090

 

lubzina@diecezja.tarnow.pl

Nr konta parafii

Bank PKO S.A. I O w Dębicy

46 1240 1923 1111 0000 2029 5426

Parafia w mediach społecznościowych

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pod wezwaniem św. Mikołaja Bpa w Lubzinie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane  dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa (zob. Podręcznik Kościelnego Inspektowa Ochrony Danych wersja nr 3, strona 66)  (RODO)