Lubzina 55, 39-102 Lubzina

lubzina@diecezja.tarnow.pl

Parafia

Lubzina

LSO

WSKAZANIA DLA LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

 

1. Ministrant i lektor wchodzący do zakrystii i wychodzący z niej pamięta o pozdrowieniu chrześcijańskim: „Króluj nam Chryste” lub „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”

2. Po wejściu do kościoła witamy się z Panem Jezusem słowami „Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament – teraz, zawsze i na wieki wieków, Amen” /3x/. Tak samo żegnamy się z Panem Jezusem gdy wychodzimy z kościoła.

3. W zakrystii zachowujemy ciszę i powagę: Bóg jest blisko!

4. Wśród LSO ma panować duch współpracy. Wszyscy powinni dzielić się obowiązkami.

5. Podczas Mszy św. obowiązuje zakaz niepotrzebnych rozmów.

6. W niedzielę, uroczystości i święta ministranci służą ubierając pełny strój tzn. kapturek i sutankę, w pozostałe dni obowiązkowo kapturek

7. Miejscem przebywania LSO podczas liturgii jest prezbiterium. Nikt z LSO nie ma prawa przebywać w zakrystii poza uzasadnionymi i zgłoszonymi księdzu przypadkami.

8. Patenę powinni brać starsi ( w pierwszej kolejności ministranci z gimnazjum). Kto nie przyjmuje Komunii św. nie bierze pateny.

9. Gdy ks. Idzie do tabernakulum z Komunią św. do kiedy nie wyjdzie poza prezbiterium oraz gdy wraca aż do zamknięcia tabernakulum cała LSO trwa w postawie klęczącej i adoracji, również Ci którzy nie przystępują do Komunii św.

10. Ministranci dbają o to aby kapturki były zawsze właściwie położone, starsi powinni zwracać im na to uwagę.

11. Każdy ministrant i lektor winien być przynajmniej raz w tygodniu na Eucharystii i spotkać się z Jezusem również w dzień powszedni, a nie tylko z obowiązku w niedzielę.

12. Za obecność w kościele (poza dniami obowiązkowymi dla każdego chrześcijanina) ministranci i lektorzy otrzymują punkty wg wyznaczonej na dany czas punktacji. Rok punktowy rozpoczyna się i kończy w niedzielę Chrystusa Króla (ostatnia niedziela przed adwentem)

13. Ministrant może utracić tytuł ministranta lub być ukarany czasowym zawieszeniem w tej posłudze za nieodpowiednie zachowanie.

 

 
MODLITWY MINISTRANTA

 

Przed Mszą Świętą:

 

"Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen."

 

Po Mszy Świętej:

 

"Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen."

 

Lista ministrantów i lektorów:

Lubzina:

Ministranci:

Damian Tokarz,    Dawid Rokosz,   Kamil Tokarz,   Nikodem Wiktor,   Maciej Wielgus,   Patryk Rybski,   Konrad Drozd,   Kacper Cesarz,   Marcin Ciołkosz,   Filip Małozięć,   Jakub Kopala,   Kacper Magdoń,   Kacper Rybski,   Konrad Ziajor,   Karol Dziedziak,   Łukasz Piróg,   Kamil Mikowski,   Filip Cierpiał,   Karol Cierpiał,   Paweł Golonka,   Mateusz Kołodziej,   Igor Małozięć,   Eryk Mietła,   Hubert Ochał,   Szymon Raś,   Kacper Szyper,   Jakub Depowski,   Michał Fryz,   Oskar Sztorc,   Aleks Walczyk,   Sławomir Wójcik

Lektorzy:

Michał Kisiel,   Kamil Rymut,   Adrian Borowicz,   Michał Dąbrowski,   Jakub Nowakowski,   Szymon Kamiński,   Wojciech Marć,   Michał Krzysiak,   Kacper Krzysiak,   Maciej Nowakowski,   Dawid Kuraś,   Jakub Micek,   Marcin Płoch,   Sławomir Ochał,   Paweł Matysek,   Patryk Mietła,   Kacper Kapustka,   Gabriel Ochab

Brzezówka:

Ministranci:

Dawid Robak,   Sebastian Fryz,   Łukasz Żurek,   Norbert Darłak,   Przemysław Kipa,   Krystian Szewczyk,   Dawid Wojciechowski,   Mateusz Żak,   Hubert Dyrdała,   Konrad Wojciechowski

Lektorzy:

Dawid Robak,   Dawid Wojciechowski,   Karol Podjasek,   Dominik Warchoł,   Mikołaj Król

Kontakt

Lubzina 55

39-102 Lubzina

 

tel. 572 195 090

 

lubzina@diecezja.tarnow.pl

Nr konta parafii

Bank PKO S.A. I O w Dębicy

46 1240 1923 1111 0000 2029 5426

Parafia w mediach społecznościowych

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pod wezwaniem św. Mikołaja Bpa w Lubzinie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane  dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa (zob. Podręcznik Kościelnego Inspektowa Ochrony Danych wersja nr 3, strona 66)  (RODO)